At tænke sig glad

Kære Læser

Det menneskelige sind har udviklet sig anderledes end andre væseners sind på denne planet. Det at være menneske er en kompleks størrelse.

I vores søgen efter at forstå det univers, som vi er en del af, forsøger vi at tænke os frem til, hvordan universet hænger sammen.

Med vores sind er vi i stand til at organisere, til at fremkalde minder, have ønsker og tanker for fremtiden. Vi evner til dels at planlægge, både vores daglige liv, samt det samfund vi lever i via aftaler og ordets magt.

Som kognitive væsener har vi evnen til at stille spørgsmål og overveje eksistensens natur.

Hvor kommer vi fra? Hvad er vores formål?  Hvor er vi på vej hen?

Vi kan tænke, og der hører en magt forbundet med det vi tænker. Det er vigtigt, hvordan denne magt bruges. Med selvdisciplin kan man udvikle sindet. Man kan udvikle det til at være i en samvittighedstilstand, som opretholder neutralitet og tilstedeværelse uden dom. Gennem denne neutralitet kan man observere sine tanker.

 Det dyrebare sind ved, at det er mere end summen af ​​hjernen, følelserne og den fysiske krop. Vi er sjæle i udvikling, lysvæsener, der er i stand til at integrere højfrekvensenergi i kroppen.

Man kan bevidst vælge at udvikle sindet, og få kontakt med det dyrebare sind. Med tanke på filosoffen Kant kunne man sige, at det er menneskets pligt at få herredømme over sindet.

Det dyrebare sind er tålmodig, og evner at fokusere på et højere mål. Det vil sige, at tankerne stopper med at springe tilfældigt fra en tanke til en anden.

Intuitionen udvikles naturligt, når man lærer at kanalisere kraften i det dyrebare sind. Og bevidstheden begynder at udvide sig, når man lærer at tænke uden for grænserne af de personlige interesser.

Man kan lære at kigge ind i sig selv og observere det mentale program, der kan afgrænse og kontrollere os i dagligdagen. Det dyrebare sind kan opdage rødderne af gentagne tankemønstre, som styrer os ubevidst.

Det dyrebare sind fører til valg af nye tanker og forhindrer, at opmærksomheden drukner i uhensigtsmæssige måder at tænke på. Det er vigtigt at teste vores tanker med det dyrebare sind. De mentale modeller, der ikke er i overensstemmelse med det dyrebare sind, bør frigives eller ændres.

Mantraet for det dyrebare sind er at livet kan ændres!

Når vi forbinder os med det dyrebare sind opdager vi, at livet kan ændre sig. Dette betyder at virkelighedens karakter er forbigående, og livet er bevægeligt. Det dyrebare sind er parat til at tilpasse sig nye omstændigheder, samt ændre omstændigheder.

Det dyrebare sind identificeres og tilpasses den universelle kraft i livscyklussen, der inkluderer fødsel, liv, død og genfødelse. Det udvider opfattelsen om, at virkeligheden er en kontinuerlig cyklus, der naturligt fører til den næste fase, og at alle faser er lige vigtige. Når man bliver bevidst om, at alt ændrer sig, nærer det dyrebare sind hvert et øjeblik.

I kontakten med det dyrebare sind erkender man, at det menneskelige sind både er skrøbeligt og helligt.

Hvor meget kan du tilpasse dig uventede ændringer i dit liv? Hvordan reagerer sindet, når gamle tankemønstre står over for situationer, der går ud over din comfortzone?

Nogle forandringer er lettere at rumme end andre. De store livsændringer, som tabet af en person, eller en brand, der ødelægger alt, hvad man ejer, har stor indflydelse på vores liv.

Ved at udvikle det dyrebare sind tilpasser man sig lettere disse ændringer, når de forekommer.

I de livsforandrende øjeblikkelige kan man søge tilflugt i det dyrebare sind. Det kender til​​transformation, vækst og ved, hvordan man accepterer situationer, der går ud over ens personlige evne til at ændre og forstå dem. Det dyrebare sind guider os gennem de mange overgange i livet.

Det dyrebare sind påvirker os til at observere vores tanker, ændre dem og danne bedre tanker, når man opdager, at nogle tanker ikke er til vores og planetens bedste. Når vi arbejder med det dyrebare sind, vil vi opleve, at vi evner at justere os selv og vælger at tænke opbyggende tanker.

Det tager tid og kræfter at opbygge nye tankemønstre. Når det dyrebare sind aktiveres, lærer man at være til stede i øjeblikket og fange en negativ tanke.  Man evner herefter at transformere den negative tanke til en opbyggende tanke. Nærmest som om at man sletter et tankespor, og nu fokuserer på opbyggende, positive tanker.

Det er muligt at komme nærmere kontrollen over tankerne, og omdirigere negative tanker, når man arbejder med det dyrebare sind.

Det dyrebare sind er i samklang med det uendelige univers, og det leverer et perspektiv, som er med til udvide og påvirke vores måde at tanke om livet på.

Det dyrebare sind ønsker ikke, at vi begrænser vores muligheder, og på forhånd har faste ideer om, hvordan vi vil have situationer til at manifestere sig.  Det dyrebare sind opfordrer os snarere til, at vi justerer os hen af vejen med ydmyghed, og er åbne for at forlade situationer, når det er klart, at vejen ikke er åben. Det dyrebare sind ønsker, at vi er opmærksomme på, at der findes flere muligheder, end vi umiddelbart kan forestille os.

Det dyrebare sind omfavner det uendelige univers, og denne omfavnelse vises ved, at det er en fødselsret for mennesket at vide, at vi er hele og fuldstændige, som vi er.

Det dyrebare sind er på linje med den kraft, der kontinuerligt fungerer i hver eneste situation, som finder sted i vores liv. At udvikle det dyrebare sinds egenskaber vil hjælpe os med at mærke vores styrke, klarhed, og evne til at se livet i et større perspektiv.

Vi ved, at vi lever i det dyrebare sinds tilstand, når vi opfatter en kærlig tilstedeværelse i alle aspekter af livet og i ethvert øjeblik.

Det er vigtigt at kende sit sind. Man må blive i stand til at skelne mellem tankemønstre, såsom fantasier, illusioner, begær, og genkende den sande resonans af en klar tilstand af indre viden fra det dyrebare sind.

Det kan være lettere at opleve det dyrebare sinds sindstilstand under en meditation, eller i forbindelse med en krystalhealing.

Det dyrebare sind manipuleres ikke af frygt. I dagens kultur lever nogle mennesker med frygt for livets gang. Når mennesker reagerer med frygt, underbevidsthed eller bevidst, kvæles kraften ligesom til at resonere og tænke klart. Det kollektive sind er blevet programmeret med religiøse begreber, såsom den oprindelige synd, som holder os fanget i dogmer, og adskiller os fra sandheden om hvad, og hvem vi er. Hvis man mener, at man er født i synd, og ikke har noget valg, forbliver man begrænset i dette tankemønster. Og på denne måde kan man opleve skuffelse og tro at man ikke er god nok.

Som et pakkedyr, der trækker et åg, føler man sig ansvarlig for ting, som man har lidt kontrol over, og måske ikke er skyldig i. Et eksempel kan være man føler sig forkert, blot fordi man er kvinde, og blot fordi der er en historie om en kvinde, som spiste et æble for længe siden. Denne forringelse af jeget kan gøre kvinder sårbare og i stand til at blive domineret, manipuleret og misbrugte også i en nuværende kultur, der udbreder disse overbevisninger.

Man skal fremstille en stærk og fredelig indre protest og bevidst fortælle sig selv; nej. Jeg er ikke der! Jeg vil ikke lade mit sind acceptere dette negative program. Intet øger kraften mere end at løsrive sig fra det, man ubevidst har været en del af!

Det dyrebare sind kan se ud over negative tanker og omprogrammere dem. Det dyrebare sind identificerer sig ikke med andres personlighed og ego, men genkender snarere den indre essens af guddommelig/åndelig styrke.

Det dyrebare sind kender sandheden om vores sjæl, fordi det resonerer med vores dybeste rum. Det dyrebare sind opretholder et stærkt bånd med den evige kilde til åndelig styrke. Og  med etableringen af ​​denne forbindelse er det lettere at opretholde en sindstilstand fuld af fred,-understøttet af en oprigtig og inderlig kærlig tanke.

Ved at tilpasse sig sjælens formål forbinder man sig med det dyrebare sind, hvilket leder til at man mærker sin kraft og styrke i livet.

Aktivering af det dyrebare sind fordrer en daglig forpligtelse i observation af tankeprocesser, som kan resultere i nye måder at tænke på.

God fornøjelse

Kærligst Manuela