Bjergkrystallen

Kære læser

Når vi taler om krystaller, taler vi ofte om klar kvarts eller bjergkrystal. Denne krystaltype er meget kendt og man kunne måske kalde den mineralrigets stamfader. Og faktisk kan kvartskrystallen også anvendes meget bredt, fordi den udstråler det klare hvide lys, som indeholder alle spektrets farver.

Kvarts er jordens salt på denne planet. Den består af siliciumdioxyd, som er en af jordens almindeligste mineralsammensætninger. Det er interessant at tænke på, at mennesket også indeholder siliciumdioxyd.

Krystallerne repræsenterer totalsummen af det fysiske plans evolution. Krystallernes 6 sider symboliserer de 6 chakraer og dens spidse ende symboliserer kronechakraet.

Ofte er kvartskrystaller uklare eller mælkeagtige i bunden og bliver klarere op mod spidsen. Dette kunne symbolisere et lignende vækstmønster hos mennesket, nærmest som om at den dunkle bevidsthed bliver klarere, efterhånden som vi vokser og udvikler os i retning af det punkt, hvor vi forenes med vores evige selv.

Klare kvartskrystaller er nærmest et bevis på, at det er muligt på det materielle plan at opnå en fysisk fuldkommenhed, som indeholder og udtrykker den kosmiske energi. De viser denne renhed og enhed i hvert eneste molekyle og atom. De udstråler det hvide lys, og ved at se, berøre, bære, bruge eller meditere med disse krystaller bliver det muligt at arbejde med lyset i sin fysiske from.

Klare kvartskrystaller, som et menneske tiltrækker i sit liv, er sten, som på en eller anden måde vil fremme personens bevidsthedsudvikling. Hos mennesker, som ikke er opmærksomme på krystallernes kraft, tænker jeg, at krystaller vil arbejde på det skjulte, underbevidste plan. For mennesker som er opmærksomme på krystallernes kraft vil de fungere som kraftige lysstråler, som formidler positiv energi.

Krystallernes fuldkomne, materielle form ligner pyramiderne fordi de begge leder højfrekvent energi ned til det fysiske plan. Klare kvartskrystaller genspejler det rene, hvide lys, som kan ledes videre til vores tanker, følelser, ord og handlinger. De stimulerer de finere lag i vores væsen.

Kvartskrystallernes udvikling er på mange måder forskellig fra den menneskelige udvikling, men ligner den dog på nogle punkter. Den undfanges i jordens indre og modnes der, indtil den ”fødes” til jordens overflade, på samme måde som et foster vokser i livmoderen og senere manifesterer sin ånd i en fysisk krop, før den ser dagens lys.

Som et menneske er hver eneste krystal enestående i sig selv, med sin egen personlighed. Både for mennesker og krystaller gælder det, at det er deres formål og skæbne at forene sig med den kosmiske bevidsthed og manifestere denne i det daglige liv. Krystaller og mennesker kan hjælpe hinanden i denne proces. Når mineralriget og menneskeriget forener deres kræfter, vil en verden af bevidsthed kunne udfolde sig.

Når kvartskrystallernes helbredende kraft vibrerer i harmoni med den menneskelige sjæl, åbner der sig nye perspektiver af håb og glæde.

Kvarts har den enestående evne at udstråle energi i alle farvefrekvenser. På denne måde er kvarts et bevis på, hvordan det klare og hvide lys kan manifestere sig i tættere og lavere frekvenser. Denne mangefarvethed kan lære os, at det er målet at få samtlige farver i vores energisystem til at vibrere samtidig, alt imens vi er i balance. Dette er et godt mål for et menneske; balance, og fuldt ud at udnytte alle kreative evner og samtidig bevist udtrykke de mange spektrer af lyser.

Alt er lys, og forskellige svingninger af lys manifesterer sig som farve.

I kvartskrystaller blander lyskraften og det fysiske plans elementer sig med hinanden og skaber tilsammen forskellige toner og smukke farver. Det er farverne og vibrationerne som sætter healingprocessen i gang.

Kvartskrystallerne får auraen til at vibrere med en så høj frekvens, at de mørkere toner opløses og frigøres. Kvartskrystallerne bringer energien tilbage til sin kilde, hvor den skaber højere vibrationer og lysere farver, som igen cirkulerer ud i auraen. En sådan dyb healing kan styrke det dybeste i vores væsen og danne et stærkt grundlag at leve ud fra.

I klare kvartskrystaller findes der som regel uklare områder eller gitre, som kan ligne galakser. Disse krystaller viser, at der findes verdner inden i verdnerne, og minder os om at skabelsen er grænseløs og uudgrundelig. Denne erkendelse, synes jeg, skaber ærefrygt og respekt for den uendelige, skabende kraft, for hvem alle livsformer ydmygt må bøje sig.

Mange kvartskrystaller vil ikke ændre sig meget efter at de er kommet op til jordens overflade. Disse krystaller bærer i sig deres egne enestående aftegninger, som giver information om deres identitet og historie.  Men nogle krystaller indeholder uklarheder, som opløses i takt med at krystallen udvikler sig.  Efter at have været anvendt til krystalhealing, til meditation eller efter at have været i berøring med mennesker kan krystaller blive fuldkomne klare og undertiden ændre sig. De ændrer sig i takt med at personen, der arbejder med dem. Krystallen kan afspejle de forandringer, der sker i det individ, der arbejder med den.

Jo mere man arbejder med krystaller og bringer sig i harmoni med dem, jo bedre vi vil man vide, hvad den enkelte krystal indre betyder, og hvilke muligheder, den besidder.

Køb bjergkrystaller her:
https://pilos.dk/p/krystallen-bjergkrystallen-giver-styrke/

God fornøjelse

Kærligst Manuela