Fluorit

Kære Læser

I denne blog vil du kunne læse lidt om fluorittens egenskaber

Fluorit er en sten, som bringer sindet i harmoni med det åndelige. Og fra det åndelige bevidsthedsstadie udspringer den intellektuelle forståelse af sandhed og universets uendelighed.

Fluorit er knyttet til udviklingen af sindet og evnen til forstå og integrere den ikke- fysiske virkelighed. Når sindet bringes i harmoni med fluorit, får man adgang til selvets kerne, som indeholder visdom og viden.

Min fluoritskål

Fluorit afbalancerer sindets positive og negative aspekter. Når disse aspekter er i balance, er det muligt at opleve neutralitetens stilhed og ro og smelte sammen med evigheden, hvor tiden står stille og selvet forener sig med evigheden. Men oplevelsen af fluorit går et skridt videre. Denne højere virkelighed forbindes med den daglige, mentale aktivitet, så man samtidig kan fungere på det fysiske plan. Når dette sker, bringes tanken i samklang med den evige sandheds kilde.

Fluoritten er knyttet til det tredje øje, og den gør det muligt for sindet at opretholde et meditativt og centreret, personligt rum midt i alle dagligdags aktiviteter. Fluorit er den polære energi til ametyst, som er knyttet til sindets overgivelse og dermed opnåelse af visdom.

Min fluorit, som jeg anvender mest til meditation

Fluorit afdækker virkeligheden bag illusionen og evigheden bag forgængeligheden. Det siges at fluorit ikke hører hjemme på jorden, men er ført hertil fra højere dimensioner for at medvirke til vores udviklingsproces.

Fluorit tjener ikke på samme måde som azurit til rensning af det ubevidste, men har til opgave at lede sindet fra en lavere virkelighed til en højere. Den kan bruges til udvikling af større koncentrationsevne, og hvis den anvendes regelmæssigt, fremmer den de mentale evner. Fluorit har tilnavnet ”genistenen, fordi den repræsenterer den højst opnåelige, mentale tilstand.

Fluorit findes i fire hovedfarver, nemlig blå, violet, gylden og hvid, og alle disse farver repræsenterer meditative tilstande.

Disse fluoritsten anvender jeg mest til krystalhealing

Blå er farven for indre ro og mental klarhed.

Violet repræsenterer sindets evne til hengivelse og til opnåelse af kontakt med det åndelige.

Den gyldne farve er visdommens og forståelsens farve, hvor sindet smelter med det uendelige og samtidig er i stand til at udtrykke individualitet.

Den hvide farve repræsenterer renhed og énhed, hvor sindet smelter sammen med den universelle ånd og oplever skabelsens totalitet.

Farverne repræsenterer de øverste chakraer, dvs. den højere energitriade, og dermed højere former for bevidsthed. Når disse farver er fremherskende i auraen, hvilket kan opnås gennem anvendelse af fluorit, aktiveres den tilsvarende sindstilstand, og muligheden for menneskelig udvikling øges.

Kærligst Manuela

Køb fluorit her:
https://pilos.dk/p/cube-deep-purple-fluorite-82g/