Katedralen og Akasha

Kære Læser

Denne blog handler om mesterkrystallen- Katedralen

Hvordan genkender man en katedral?

Katedralen er oftest lavet af kvartskrystaller. Katedralen er sammensat af flere kvartskrystaller, som alle deler det samme fundament.  Disse kvartskrystaller kan virke som om de er blevet samlet, eller at de trænger ind i hinanden. De er alle knyttet til en stor moderkrystal, der danner et fælles fundament for samtlige af krystallerne. Denne mesterkrystal er meget let at genkende, når man først har set den.

Hvordan arbejder en katedral?

Inde i katedralen finder man en dobbelt spiralbevægelse af energi, som strækker sig langs siderne og toppen. Denne spiralbevægelse gør at katedralen er modtagelig for at modtage universelle frekvenser og menneskelige tankeformer. Man kan sige at denne spiralenergi fanger tanker og frekvenser ind i katedralen, nærmest som en tornado, der suger ting og sager på vejen, hvor den befinder sig.

 

Katedralen og Elestialen

Katedralen kan forveksles med en elestial kvarts, fordi de begge består af mindre individuelle krystaller, der er solidt forenet med en større krystallinsk struktur. Men man kan godt kende forskel på dem alligevel. For det første formes de individuelle krystaller i katedralen til en enkelt termineret krystal.

Katedralen

Elestialen har tegn i sig, som viser niveauer af indre dimensioner i krystalkroppen. Katedralen viser muligvis nogle underskrifter, men viser ikke lag i den interne form.

Elestialens energi er fokuseret indeni, og er kendetegnet ved at hjælpe den enkelte med at få adgang til den personlige sandhed. Energien i katedralen projicerer udad og forbliver åben for indtryk både fra universet, såvel som fra de kollektive menneskelige tankeformer.

Katedralen er generelt mindst femten centimeter i længde og fem til otte centimeter i bredden. Elestialen er oftest gennemsigtig eller let røget eller citrinagtig, men oftest findes de gennemsigtige.

Katedralen husker alt for os

Den kosmiske krystallinske computer, som man også kan kalde katedral-krystallen. Katedralen indeholder minder fra det der var- det der er sket her på jorden, og den er samtidigt også i stand til at blive programmeret og hermed afgive information og viden til fremtidig gavn og nytte.

Katedralkrystallerne er unikke og adskiller sig, både på den måde, de er programmatiske, som i typen af energi de er programmeret til at indeholde. De er både modtagelige for at opsuge nu viden og energi og kan også projicere viden og energi til omgivelserne.

Hukommelseslageret i katedralen er personlig orienteret og kan bruges af enkeltpersoner til at modtage information, der er blevet opbevaret i tusinder af år. Disse typer krystaller kan altså indeholde specifik information til et individ.

Katedraler er også universelt orienterede og har en ekstraordinær evne til at synkronisere med universelle frekvenser. Når de er blevet programmeret, har de potentiale ikke kun til at integrere disse vibrationer, men også til at oversætte vores tankemønstre.

Akasha- arkivet

Katedraler indeholder hellig viden skrevet på lysets sprog. Universel viden er kendt som Akasha. Det er i Akasha-arkivet at enhver tanke, ord og gerning om enhver levende ting og væsen er blevet optaget. Denne mesterkrystal har den medfødte evne til at differentiere og genforene de tankeformer, der er i overensstemmelse med den øverste intelligens eller universets hellige sind.

Hvordan bruger man katedralen?

Ønsker man at programmere en katedralkrystal kræver det et dedikeret engagement fra mindst to mennesker (helst mere end to), som kan forene deres hjerter, sind og bevidste intentioner i et fællesskab, som om de var en enkelt person.

Denne mesterkrystal opretholder absolut kontakt og integritet med universelle frekvenser og sænker ikke dens vibration til niveauet for individuel mentalitet.

Katedralen hjælper en gruppe af mennesker med at udvide opmærksomheden, og flette deres sind til ét fællessind, og hermed vibrere i overensstemmelse med det universelle sind. Når dette sker kan en gruppe programmere katedralen. Programmeringen sker i overensstemmelse med lysets klarhed.

Hvordan modtager man viden fra Akasha-arkivet med katedralen?

Når gruppesindet er projiceret ind i krystallen, kan deltagerne også oprette forbindelse til Akashas raffinerede frekvenser og modtage viden fra Akasha-arkivet. Når man modtager viden fra Akasha-arkivet oversættes specifikke tankeformer, ideer og koncepter fra den universelle bevidsthed til gruppens medlemmer.

Der opfordres samtidigt til at medlemmerne af gruppen er praktiske og konkrete i de anvisninger og forslag, de bliver præsenteret for. Det betyder, at de gerne må manifestere de forskellige anvisninger også på det fysiske plan.

Oplev Akasha-arkivet med denne meditation

Katedraler og gruppeprojekter

Katedraler tjener til at etablere en højere orden i enhver gruppe af mennesker, der ønsker at skabe et projekt med hinanden. De hjælper med at formulere et harmonisk fællesskab og hjælper med at udvikle en ny struktur, som endnu ikke er blevet drømt om.

Hvordan arbejder gruppen med katedralen?

For eksempel hvis en gruppe mennesker vælger at danne et arbejdssamfund baseret på åndelig integritet, kan de sidde omkring katedralen, som skal stå i en lodret position i midten af ​​cirklen.

Gruppen skal derefter vælge nøjagtigt, hvilken type virksomhed de ønsker at danne og forfølge denne med fælles intentioner.

Hver person i gruppen visualiserer et ønske om at harmonisere hjerte og sind, mens man holder hinanden i hænderne. Intentionen projiceres ind i krystallen, mens gruppen gør sig modtagelig for at sanse de forskellig forslag og instruktioner.

Når gruppen mentalt er inde i krystallen, vises de enkeltkrystallinske databaser sig som forskellige oplyste rum i en gigantisk krystal. Hvert individ kan nu gå ind i et rum alene for at modtage den universelle guidning.

Mængden af ​​tid, som gruppen vil bruge på at projicere sig selv ind i krystallen, afhænger af hver enkelt persons evne til at kombinere mentalt fokus med intentionen. Generelt spænder det fra elleve til tredive minutter og bør ikke overstige en time.

Det er vigtigt, at gruppen fortsætter med at holde hinanden i hænderne, når man  projicerer sig ind i krystallen.

Denne rejse er med til at forene og forankre  gruppemedlemmerne så de sanser formålet og meningen med fællesskabet.

Efter meditationen er det tid til dele de forskellige indtryk med hinanden. Dette er med til at aktivere de indtryk, der er overført af katedralen, og til at formulere de nødvendige praktiske handlinger.

Katedralen vil fortsætte med at overføre viden og information til dem, der er gået sammen for at nå deres mål. Katedralen kan placeres hvor arbejdet finder sted (eller hvor gruppen mødes) og kan bruges som et samlingspunkt til møder.

Kan man programmere en katedral flere gange?

Katedralen kan have det samme program i lang tid. Men man kan også vælge at rense den med rent vand og oplade den med sollys, og herefter programmere den med andre intentioner.

Historisk indsigt om viden her på jorden

Den hellige hukommelseshal eksisterede oprindeligt i det gamle Egypten og var sammensat af kraftige lyssøjler. Den var placeret i en lang underjordisk korridor, der strakte sig fra Sfinkens fod til et underjordisk kammer i den store pyramide. Kun indviede, der var i stand til at forbinde sig med lysfrekvensen, fik lov til at komme ind på dette hellige sted.

Sfinken

Dette hukommelsesrum var det mest gigantiske af lysbiblioteker. Rummet bestod af massive strålende søjler, hvor alt hvad der var sket og ville ske stod skrevet.

Da det egyptiske imperium faldt i forældelse, blev hukommelsesrummet holdt skjult og hemmeligt. Kun de hemmelige indvidede skoler havde fragmenter af information om dets tilstedeværelse og formål. Da Alexandria-biblioteket blev brændt ned, blev praktisk taget al viden om det gamle lysbibliotek ødelagt og mistet.

Katedralen kan potentielt tjene det samme formål som lyssøjlerne i mindesalen.

Hvis de bruges korrekt, kan disse databaser programmeres til at indeholde alle oplysninger, der er registreret i fortiden og fremtiden. Med en oprigtig gruppeindsats og en fælles intention er den viden og den visdom, der ellers kunne forblive permanent utilgængelig tilgængelig.

Hvordan henter man viden fra Akasha-arkivet med katedralen?

For at bruge katedralen til dette formål skal man følge den samme procedure, der er beskrevet ovenfor. Et klart defineret sind i en gruppe, med fokus på hvilke specifikke oplysninger man ønsker belyst. Derefter, når man holder hinanden i hænderne, projicerer hver enkelt medlem af gruppen sig selv ind i katedralen, for at opfange den ønskede viden. Når dette er gjort, skal alle dele de modtagne oplysninger. Ved at kombinere disse oplysninger bygges der en kollektiv viden og oplevelse, og der skabes en fællesforståelse med et afsæt i den viden som er hentet fra lysets bibliotek,-Akasha.

Kærligst Manuela