Krystalpyramiden

Kære læser

Pyramiden
Denne reading bruges til at få en dybere forståelse af ethvert problem, der måtte være. Ser man ned på en pyramide fra luften kan det værre sværere at se toppen. Pyramidens hjørnestene er dog lettere at se, og den smukke struktur bliver endnu mere tydelig fra jorden. Spidsen for en gammel pyramide var det punkt, hvorigennem al energi rejste ned i bunden.

Vælg fem sten. Læs evt om dem, og tolk dem i lyset af hvad de forskellige positioner står for.

1.sten repræsenterer det følelsesmæssige aspekt.Følelserne er en af de vigtigste energier, som vi anvender til at skabe og udforske vores virkelighed med. Stenen der er valgt her viser hvilke følelsesmæssige aspekter, der er ønskværdige at udforske. Denne sten forholder sig også til de andre sten i readingen, for derigennem at kunne skabe et komplet billede af den aktuelle situation.

2. sten repræsenterer det fysiske aspekt. Det fysiske aspekt vedrører handling, styrke og bevidsthed. Kroppen er det køretøj, hvorigennem vi opretter og udforsker det fysiske område. Stenen der er valgt her står for at hjælpe med at foretage positive tiltag, som kn være med til at vi ser nye løsninger.

3. sten repræsenterer vores udfordring. Hvad er den hindring eller udfordring man oplever, og hvilken forståelse kan man få af den? Hver situation har et lys og et mørkt aspekt, et aspekt af belysning og et mysterium. Denne sten peger på de usynlige påvirkninger fra omgivelserne, og hjælper med at forstå dem.

4. sten er åndsstenen. Denne sten bringer budskaber fra det åndelige selv, giver vejledning og yder støtte. Denne sten vil give en klarere ide om den åndelige lektion af den aktuelle situation.

5. Denne sten repræsenterer selvet. Ved toppen og i midten er skaberen, og hvilken medskaber er du? Denne sten ønsker at formidle energi, så man forbliver centreret og åben for inspiration. Denne sten angiver, hvilken kvalitet eller lektion der er drivkraften bag skabelsen af situationen.

Køb sten og krystaller her:
https://pilos.dk/k/blandet-krystaller/

God fornøjelse

Kærligst Manuela