Krystalreading 7 sten

Kære Læser

Chakralæsning
Denne reading kan hjælpe med at identificere de energier, der kan have brug for særlig opmærksomhed. Den kan også bruges til at finde sten, der kan bruges effektivt til behandling af et særligt område. Denne reading er inspireret af det klassiske østindiske chakrasystem, der er baseret på de syv chakraer i kroppen. Hvert chakra regulerer et bestemt område i livet, såvel som en bestemt funktion i kroppen.

Vælg 7 sten. læs eventuelt om stenene, der er valgt, og tolk dem i lyset af hvad de forskellige positioner står for.

1. Sten repræsenterer det fysiske plan. Chakraet er placeret ved bunden af ryggen i nærheden af halebenet. Farven på dette chakra er rød. Dette chakra er ansvarlig for eksistensens grundlæggende behov, samt fysisk vitalitet. Dette chakra fortæller om hvordan vi behandler og grundlægger vores erfaringer, og hvordan vi eliminerer unødvendige eller uønskede energier. Det er også et menneskes praktiske evne til at styre de daglige aspekter af livet såsom mad, tøj og arbejde. Stenen i denne position giver indsigt i processerne omkring det fysiske aspekt af livet, og hvad man kan fokusere på for at leve livet med mere fysisk vitalitet.

2. Sten er kreativitetsstenen. Navlechakraet er placeret under navlen, og det står for lidenskab, kreativitet og evnen til at manifestere drømme og ideer. Farven på dette chakra er orange. Stenen i denne position giver indsigt i evnen til at manifestere drømme her på jorden. Denne sten vil give en dybere forståelse af, hvad man kan fokusere på for at lade drømmene manifestere sig.

3. Sten er viljesstenen. Dette chakra er placeret over navlen, og kaldes Solar plexus. I dette chakra ligger blandt andet viljen. Viljen er et aspekt af en skabelsesproces. Hvordan bruges viljen? Hvordan præsenterer du dig selv for andre? Præsenterer du dig selv på en måde, og lever en anden? Det er gennem dette chakra, at man lærer at gøre det man siger, og derved også bringe kroppen i overensstemmelse med ånden og sindet. Ved at forstå egenskaberne af den sten, der har valgt her, kan man få en bedre forståelse af, hvordan man bedst kan bruge sin vilje.

4. Sten er hjertestenen. Hjertechakraet er placeret i midten af brystet. Hjertechakraet styrer evnen til at give og modtage kærlighed. Dette chakra er også optaget af at regulere mængden af kærlighed og skønhed, samt vores selvværd. Stenen i denne position minder os om, hvordan vi bedst kan opleve og udtrykke kærlighed og anerkendelse. Stenen i denne position vil lede os til at føle mere kærlighed, både til os selv og andre.

5. Sten er kommunikationsstenen. Halschakraet er placeret i hulen mellem kravebenene. Ordene, som vi taler hver dag påvirker vores liv. Den femte sten råder os til at være opmærksomme på kraften i vores talte ord. Stenen i den femte position minder os om, at ord påvirker både os selv og andre. Hvordan kan vi tale til os selv og hinanden, med det formål at skabe et kærligt og lykkeligt liv?

6. Sten er udsigtsstenen. Det tredje øje har traditionelt været chakraet forbundet med psykisk evne og kræfter. Det ligger mellem over øjenbrynene. Dette chakra står for vores virkelighedsopfattelse,-altså hvad vi tror er sandt. Når vi udvider vores tro, vil flere nuancer af virkeligheden udfolde sig. Stenen i denne position peger på de overbevisninger, som vi kan revurdere eller styrke i vores liv.

7. Sten er åndsstenen. Kronechakraet er placeret øverst på hovedet, og er vores åndelige chakra. Det er gennem dette chakra, at vi kan arbejde med at få forbindelse til højere niveauer af vores væren. Den valgte sten fortæller, hvad der er ønskværdigt at fokusere på, for at komme nærmere vores åndelige identitet.

Køb sten og krystaller her:
https://pilos.dk/k/blandet-krystaller/

God fornøjelse

Kærligst Manuela