Sådan vælger du en sten

Kære Læser

I denne blog vil jeg præsentere dig for en enkel metode, som kan hjælpe dig med at vælge den bedste sten eller duft til dig.

Vi rækker ud efter stenen med vores hænder, vi ser på stenen med vores øjne, vi dufter til olien med vores duftesans. Vores krop og sanser er vores redskaber til at gribe og begribe den sten eller olie vi vælger.

Kroppen repræsenterer vores fysiske, psykiske og kulturelle kapacitet. Vores sjæl, sanser og krop kan ikke adskilles, men må betragtes som et sammenhængende hele

Lad os vælge at have tillid til at kroppens erfaringer og oplevelser har betydning for det, vi sanser og tænker, og det vi sanser dermed også har betydning for det vi vælger og tænker.

meditationen det fuldendte åndedræt

Når vi vælger sten eller olier kan vi arbejde med en kropsfænomenologisk tilgang, det betyder vi lader kroppen vise hvilken sten eller olie vi skal arbejde med.

En simpel metode til at vælge sten/olier.

Sørg for at du er afslappet i din krop. Du kan både udføre denne øvelse stående og siddende.

  1. Ånd ind og ud mens du betragter olierne/stenene. Benyt dig af det fuldendte åndedræt. Lyt til meditationen ”Det fuldendte åndedræt”, for at blive bekendt med denne åndedrætsmetode.
  • Kig på olierne/ stenene. Undersøg dem med dine øjne. Hvordan ser de ud?
  • Forestil dig nu at du på din indånding inviterer de forskellige sten og oliers energier ind i din krop, sind og sjæl.
  • Observér hvilken sten eller olie din krop søger henimod.
  • På din udånding tager du nu i dine hænder den sten eller olie, som du gerne vil undersøge nærmere.
  • Kig på den mens du rører ved den og beslut dig for at beholde den eller ej. Du kan også vælge at undersøge flere sten eller olier.  Vælg den sten eller olie, som du mærker lettest optages energimæssigt på din indånding.

God fornøjelse

Kærligst Manuela