Sort obsidian

Kære læser

Sort obsidian er en af de sten, som vi mennesker virkeligt kan lære noget af. Den knytter sig til rodchakraet, hvis energi modsvarer jorden, det fysiske. Overlevelsesevnen og jegets fuldbyrdelse.

Sort obsidian fungerer som en magnet, der trækker åndelige kræfter ind i kroppen, hvor de styret af den bevidste vilje, manifesterer sig i fysiske handlinger. Når disse højere kræfter slår rod i formernes verden, er det muligt at lede mere lys til det materielle plan, og derved ændre livskvaliteten her på jorden. 

Når sort obsidian anbringes på de nederste chakrapunkter, trækker den finere energier fra de højere chakraer ned til lavere chakraer, hvorved vibrationerne højnes og renses.

Sort obsidian beherskes af planeten Pluto, som er karakteriseret ved at drage sindet gennem det ubevidstes mørke egne for at befæste identiteten i overbevidstheden. I lighed med Pluto-kræfterne tager sort obsidian ikke hensyn til jeget. Tværtimod viser den på en ligefrem måde jeget, hvor det står, og hvad der skal forandres, for at det kan komme videre i sin udvikling.

Sort obsidian fungerer som et spejl, som viser svaghederne i ens natur og i forstørret form frygten, usikkerheden og den egocentriske holdning, som undertrykker sjælens finere kvaliteter. Man kunne give den navnet ”sandhedens forkæmper”, fordi den ligesom dræber illusioner for at give plads til en højere bevidsthed. En bevidsthed hvor det enkelte menneske i langt højere grad lever i overensstemmelse med sin egen højere bevidsthed, med det formål at skabe en bedre verden for alle.

Sort obsidian kan lære os den sande betydning af farven sort, der som udtryk for tæthed, mørke og det ukendte står i modsætning til den hvide farve, som er udtryk for det synlige og det genkendelige. Da disse to farver er hinandens modsætninger, danner de hver for sig forudsætningen for den andens eksistens. De indeholder begge i sig alle andre farver, for både sort og hvid indeholder potentielt den samme lysmængde. Med sort i den ene ende af farveskalaen og hvid i den anden ende vil hele farvespektret midt imellem udtrykke hver af disse farvers rige facetterede natur.

Sort obsidian er karakteriseret ved sin evne til at indeholde og genspejle store mængder af lys, og i modsætning til andre sorte sten, som er tilbøjelige til at opsuge lyset, tiltrækker og genspejler den lyset, samtidig med at den bibeholder sin egen dynamiske energi.

Sort obsidian viser ved sit eksempel, hvordan man kan bruge lysenergien på den rigtige måde og derved blive i stand til bruge den kosmiske energi på hidtil ukendte områder.

Sort obsidian viser, hvorledes det er muligt at være fuldkommen identisk med lyset og samtidig eksistere og fungere her på jorden. Den viser, hvordan det er muligt at opretholde en centreret, meditativ sindstilstand, noget som mange mennesker i dagligdagens travlhed kan blive inspireret af.

Sort obsidian lærer os, at himlen er en indre tilstand, som kan opnås, mens man er på jorden og befinder sig i en fysisk krop. Ja den sande magi og udfordring ved livet ligger faktisk i at hæve kvaliteten i verden ved at gøde jordbunden, så himlens frø kan spire og blomstre.- som jordens børn, der vokser og udfolder sig frit.

Sort obsidiankugle

Sorte obsidiankugler er yderst kraftige meditationsobjekter. De har ofte ringe omkring sig og små runde lyspletter på den nordlige og sydlige pol. Formålet med disse meditationskugler er at kaste lys over det, som er skjult for det bevidste sind og at føre bevidstheden gennem selvets mørke egne, for til sidst at bringe sindet til at se med det intuitive syn, som udspringer af indre og kollektiv viden. Med dette det tredje øjes syn vil man se, at alt er èt, og at ethvert fænomen er et enestående og fuldkomment udtryk for Universets skaberværk.

Under meditationsforløbet med obsidian må man være forberedt på at blive konfronteret med frygt, gamle tankemønstre og fortrængte problemer, som man ikke vidste man havde. Når denne udrensning har fundet sted, vil illusionens slør blive trukket fra, og man vil derefter kunne se klarere og tydeligere på sig selv.

Sorte obsidiankugler kan bruges i forbindelse med krystalhealinger, men kun hvis klienten oprigtigt ønsker at gennembryde en mental barriere. Hvis obsidiankuglen anvendes til dette formål, holdes kuglen i ca 15 cm over det tredje øje i højst tre minutter. Dette har en kraftig, gennemtrængende virkning på ubevidste, mentale blokeringer.

Efter anvendelse af sorte obsidiankugler i meditation eller krystalhealing er det tilrådeligt at meditere på en klar kvartskrystal én gang om dagen i de efterfølgende 3 dage for at afbalancere og polarisere virkningerne.

Når man mediterer på en sort obsidiankugle, kan man vælge også at holde en stor, ca 15 cm lang generatorkvartskrystal i hånden. Ligeledes kan der også anbringes en lille kvartskrystal tæt ved hver sort obsidian, der anvendes i en krystalhealing. Klar kvarts polariserer den sorte, obsidians stærke virkning og neutraliserer eventuelt psykisk materiale, som kommer op til overfladen.

I krystalhealinger kan der anbringes sorte obsidiansten i lyskepunkterne eller på navlen for at rodfæste de højere energier i kroppen. Sort obsidian kan også anbringes langs kroppens midterlinie for afbalancere de subtile energistrømme.

Sort obsidian lærer os, hvordan man bringer mere lys ind i en formørket verden. Den viser, at alle manifestationer, uanset stoffets tæthedsgrad, udspringer af den samme kilde, og at sort og hvid hver for sig er lige kraftige former for lys. Sort obsidian fremmer den højere bevidsthed på planeten. Den virker ved at trække sjælekvaliteterne ind i kroppen og udrense sindet, kroppen og sjælen for uønsket energi.

lær din egen obsidian at kende med denne meditation

Når man arbejder med sort obsidian, trækkes man ind i kroppens eget fysiske centrum, hvor kroppen så efterfølgende effektivt udnytter lyskraften. Sort obsidian er ideel for mennesker, som er ustadige eller har tendens til dagdrømmeri. Den er med til at bygge et grundlag, så dagdrømmene kan blive virkeliggjort. Sort obsidian repræsenterer de sande jordkræfter, fordi den indeholder de grønne, blå og gyldne farver, som hører hjemme på jorden.

God fornøjelse

Kærligst Manuela